Okunnighet om genuspedagoger

Många vet inte vad en genuspedagog egentligen är. Det säger Astrid Tengelin i Kungsbacka - en av dem som banar väg.

Hon är en av de pedagoger i länet som gått en ny specialutbildning och som står redo när flera kommuner i länet nu satsar på att anställa genuspedagoger till hösten.

Men vägen dit var inte helt rak. Astrid var tvungen att ta tjänstledigt utan betalning för att få sin specialkompetens, eftersom Kungsbacka kommun inte ville betala utbildningen.