Beslutad rivning av Visningshallen i Falkenberg överklagas.

Nu överklagas beslutet att riva gamla Visningshallen i Falkenberg och ersätta den med en helt ny idrottshall.

De klagande pekar bland annat på risk för ökande trafik, brist på parkeringsplatser och vaga analyser av risken för ökade miljöstörningar.

Den planerade nya hallen skulle dessutom helt ändra stadsbilden och skapa en mur mot centrum för bebyggelsen bakom, skriver man.

I stället vill de som klagat att gamla Visningshallen bevaras.