Inget förbud mot biltvätt på gatan trots att smutsvattnet hotar miljön.

Smutsvatten från biltvätt kan orsaka miljöproblem, men ingen kommun i Halland har förbjudit privatpersoner att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten.

Det visar en rundringning som P 4 Radio Halland har gjort.

Ett bensinbolag har kommit fram till att väldigt få kommuner förbjuder biltvätt på garageuppfarten eller på gatan, trots att de ämnen som finns i tvättvattnet kan rinna via dagvattenbrunnar ut i vattendragen och hota det biologiska livet där.

Inte heller någon av de HALLändska kommuner som P 4 Radio Halland talat med har något uttryckligt förbud, men flera miljöhandläggare säger att i princip är det förbjudet ändå, eftersom miljöbalkens allmänna hänsynsregler kräver att alla människor alltid gör sitt bästa för att inte skada miljön.

Det är också tveksamt om en kommun FÅR sätta upp ett förbud mot biltvätt på gatan.

Möjligen kan kommunen hota med vite - ett slags böter - och hoppas att det ska avskräcka andra.  Något sådant tycks inte vara aktuellt i Halland just nu.