Ministern: För få får stöd att komma tillbaka från sjukskrivning

1:49 min

En helt ny yrkesgrupp inom sjukvården lanseras nu som ska hjälpa de som är långtidssjukskrivna, nämligen rehabiliteringskoordinatorer.

Det sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i P4 Halland idag.

– Sjuktalen har ökat med 80 procent sen 2010 och alldeles för få människor får stöd och hjälp för att komma tillbaka igen och det är en prioritet för regeringen, säger socialförsäkringsministern Annika Strandhäll.

Den nya yrkesgruppen finns på försök i några andra regioner och landsting, men hittills inte i Halland. Deras jobb är att samordna de långtidssjukas kontakter mellan vården och myndigheterna.

– Det har funnits och finns ett glapp mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, enskilda personer kommer i kläm när de inte kommer överens, säger Annika Strandhäll.

Rehabiliteringskoordinatorn ska stötta den enskilde i kontakten med arbetsgivaren, Försäkringskassan och sjukvården.

Vi satsar 420 miljoner kronor i år och 430 miljoner nästa år så att det här ska finnas tillgängligt i alla landstings/primärvårdsverksamhet i Sverige.

Regeringen har också gett Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i uppdrag att under det kommande året förbättra arbetet med de här frågorna.

– Jag vet att det finns exempel på när Försäkringskassan säger att man har arbetsförmåga och arbetsförmedlingen säger att det har man inte. Det är oacceptabelt, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll håller också med Varbergsläkaren Sverker Nilsson om att företagshälsovården behöver utvecklas för att ta emot de som kommer tillbaka från sjukskrivning. Enligt ministern är det ungefär 80 procent av de som är sjukskrivna idag som har en arbetsgivare att gå tillbaka till.

– Att man har någon form av företagshälsovård eller annan expertresurs om man är arbetsgivare, som kan stötta medarbetarna som är sjuka tillbaka till arbete igen, ja, det tycker jag också man borde ha. Men det ska inte bara finnas utan också vara en viss kvalitet.

 Är du orolig för sjukskrivningstalen?

– Ja, men inte av talen i sig. Utan för att så många människor blir sjuka av sitt jobb och inte minst i de sektorer som är politikerstyrda. Det här måste fungera bättre.

P4 Halland har berättat om de som blivit sjukskrivna av sin läkare och sedan fått en annan bedömning av Försäkringskassans läkare. Siffror som Försäkringskassan har tagit fram åt P4 Halland visar att dubbelt så många sjukskrivna hallänningar fick sina sjukskrivningar indragna under de tio första månaderna 2016 jämfört med samma period året innan.

Den största anledningen är, enligt Försäkringskassan, att de har skärpt sitt arbete och blivit bättre på att göra korrekta bedömningar. Halland ligger långt framme i det arbetet vilket har lett till att andelen indragna sjukskrivningar här är större än på många andra ställen.