Hälsosamtal för 40-åringar ska förhindra sjukdomar

1:53 min

Hälsosamtal till alla 40-åringar i Halland. Det är planen från och med nästa år och bakom initiativet står Region Halland som därmed tar efter sju andra landsting.

– Vi hoppas att vi kommer kunna se samma resultat som andra regioner och landsting som genomfört det här har gjort, säger Susanne Johansson som är hälso-, och sjukvårdsstrateg.

– Det vill säga att man minskat riskfaktorerna för hjärt-, kärlsjukdomar om bland annat handlar om förhöjt blodtryck, förhöjt blodsocker och förhöjda blodfetter, säger Susanne Johansson och fortsätter:

– Förbättrade levnadsvanor helt enkelt.

Genom att satsa på detta, att undersöka 40-åringenar, är det där man kan göra den största insatsen?

– Ja det kan man säga. Vi vet ganska väl idag hur levnadsvanor påverkar hjärt-,kärlsjukdomar och det är ungefär samma riskfaktorer som det är för diabetes, typ 2 framförallt.

– Där kan man göra mycket själv genom att motionera och äta hälsosamt, vara sparsam med alkoholen och inte röka då som är en av de främsta riskfaktorerna.

Nu blir det samtal, vad har de andra regionerna som haft detta sett för resultat?

– Man ha sett väldigt positiva resultat. I Västerbotten där man hållit på sedan 80-talet, där har man kunnat bedriva en ganska gedigen forskning. Man har kunnat se ett minskat insjuknande i hjärt-,kärlsjukdom och ganska stora skillnader när man jämfört, säger Susanne Johansson.

På sikt vill Region Halland även kunna erbjuda fler åldersgrupper hälsosamtal.