Strid om stig till Osbecks bokskogar

Länsstyrelsen i Halland har tröttnat på den Hasslövsbo som på olika sätt blockerar stigen in till naturreservatet Osbecks bokskogar.

Redan i fjol vände sig länsstyrelsen till Mark- och miljödomstolen för att få stopp på avspärrningarna. Domstolen beslöt då att plåt, brädor och plantor på stigen, som tillhör staten, skulle tas bort.

Men vid länsstyrelsens senaste inspektion hade mannen inte flyttat hindren utan istället byggt upp ett högre staket.

Nu går länsstyrelsen åter igen till domstolen och vill att mannen ska betala böter för att han blockerar stigen. Myndigheten vill se ett vite på 10 000 kronor per månad under juni och juli, rapporterar Hallandsposten.