Kommunen avråder från bad i Gullbranna

Halmstads kommun avråder just nu från att bada i Gullbranna. Vattenprover visar på höga halter av E-colibakterier.

Proverna togs för en vecka sedan. Under tisdagen togs nya och svaren på dem väntas komma i helgen.

Kommunen har satt upp skyltar på stranden men säger samtidigt i ett pressmeddelande att det inte är farligt att bada.

Däremot kan den som sväljer vattnet bli magsjuk.