Ätbara lupiner odlas på prov

0:58 min

Linser, bönor och ätbara lupiner. Just nu testar Rya gård att odla allt detta som ett led i att utöka alternativen till protein i maten.

På Rya Gård i Valinge, på en yta av ungefär 300 kvadratmeter, växer olika bönor och linser men även söta, ätbara lupiner.  De odlas här på test och bakom projektet står Länsstyrelsen och Växa Sverige.

– I dagsläget importerar man mycket av bönorna. Men vi har ju den här fina marken så absolut en möjlighet att odla bönor och linser på svensk mark, säger Paulina Jonsson som är växtodlingsrådgivare på Växa Sverige.

Tror du att det här kan göra att fler bönder vågar satsa på att odla den här typen av grödor?

– Jag tänker mig att det hade varit bra om några stycken slår sig samman och våga göra de här maskininvesteringarna som krävs.

– Och sedan provar på, vi har som sagt bra jord.