Bevattningsförbud

Bespruta i stället för plöja kan spara vatten

3:55 min

I tider då vatten ser ut att kunna bli en framtida bristvara måste även lantbrukare testa nya metoder. Heagård i Halmstad sparar vatten och bränsle med conservation culture.

Sjunkande grundvattennivåer och bevattningsförbud har blivit en viktig fråga även för de gröna näringarna.

Oron för framtidens vattenförsörjning får lantbrukare att söka nya – eller nygamla – metoder för att bättre ta vara på vattnet.

En sådan teknik som kan hjälpa till att spara vatten är conservation culture. Den praktiseras av Philip Hedeng och hans far på Heagårds egendom utanför Halmstad.

Två av de viktigaste byggstenarna i metoden är att undvika plöjning och annan bearbetning, och att växla mellan olika grödor.

I stället för jordbearbetning används kemiska bekämpningsmedel för att döda fjolårets gröda, så att den inte tar kraften från den nya grödan.

Frågan är alltså om plöja eller bespruta är värst.

– Det jag kommit fram till efter att ha studerat frågan är att vi har nog en mindre negativ påverkan på marken genom att använda kemiska bekämpningsmedel såsom glyfosat på ett förnuftigt sätt, säger Philip Hedeng.

Conservation culture ger jorden en mer porös och stabil struktur som är gynnsam för grödorna. Samtidigt binds det numera så värdefulla vattnet bättre i marken. Och när vattnet stannar kvar och även jordpartiklarna binds bättre så blir också den näring kvar som är löst i vattnet eller bunden i jorden.