Kritik riktas mot kommunala solarier

2:06 min

Laholm är en av sju kommuner i Västsverige som driver solarier i egen regi. Oansvarigt, säger Regionalt cancercentrum väst.

– Det finns väldigt mycket forskning som visar på samband mellan solarier och hudcancer. Därför borde man diskutera kommunernas roll, säger Ellen Brynskog till P4 Halland.

Hon är projektkoordinator på Regionalt cancercentrum väst som har kartlagt kommunerna i Västsverige som erbjuder solariesolning. Kommunerna är Falkenberg, Laholm, Mellerud, Sotenäs, Trollhättan, Töreboda och Åmål.

Anledningen till att vissa kommuner har solarier bottnar i nonchalans, tror Ellen Brynskog. Hon menar att det är resterna av en trend. 

– Jag tror att de står kvar av gammal vana. Det var en trend förr och man har fortsatt ha dem utan att reflektera, säger hon.

Men för en del verksamheter är solariesolningen en viktig inkomstkälla, som skulle gå förlorad om bäddarna togs bort. 

– Jag tycker att det är ett pris man får betala för att skydda befolkningen och värna om deras hälsa, säger Ellen Brynskog.

Kommunala Folkhälsocentrum i Laholm har fyra solarier som drar in uppemot 150 000 kronor till kommunkassan varje år. Men fritidschefen Christer Johansson har svårt att försvara dem. 

– Vi har ett förslag om att ta bort dem, men det skulle innebära en intäktsminskning, säger han. 

Om solariebäddarna tas bort behöver Folkhälsocentrum hitta en annan finansiering, menar Christer Johansson som ändå är positiv till en förändring. 

– Jag hoppas att kommunen kan stötta det. Jag tror att det vore väldigt bra om vi fick bort solarierna, säger han.