Vattenbristen försenar plantering av gräsmattor

1:30 min

Bevattningsförbudet i södra Halland har påverkat och förhindrat anläggningar av gräsmattor och planteringar.

Många kunder väntar till hösten eller nästa år för att lägga en gräsmatta, som kräver mycket vattning.

Odlarna av gräsmattor, säljer något färre gräsmatterullar nu. En del kunder avbokar, men väntas återkomma till hösten.

Många privatpersoner och bostadsrättsföreningar väntar med att anlägga gräs, medan de större byggföretagen istället anlitar tankbilar för att lösa bevattningen.

Trädgårdsanläggaren Martin Ekman i Halmstad ser att hans kunder tvingas vara uppfinningsrika, för att samla och spara regnvatten.

– De som har varit föregångare i att ta tillvara och förvara regnvatten kommer att vara goda exempel som många kommer att härma eller inspireras av, säger Martin Ekman.