Många barn och unga bland dem som skadas av fyrverkerier

0:26 min

Runt ett hundratal personer skadas varje år så allvarligt av fyrverkerier att de måste söka vård. Av dessa är fyra av tio under 18 år.

– De minderåriga är berusade och följer inte instruktionerna, säger Nadine Jones Pioud som är pressansvarig på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen har sammanställt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och räddningstjänsterna runt om i landet. Den visar att omkring hundratalet personer varje år skadas så allvarligt av fyrverkerier att de måste uppsöka vård. 40 procent av dessa – alltså cirka 40 personer – är minderåriga.

– Det finns också många som köper ut fyrverkerier till personer under 18 år, och även en del oseriösa försäljare som inte kontrollerar köparens ålder, säger Nadine Jones Pioud.

I nästan samtliga fall handlar det om män i kombination med alkohol, även sett över alla ålderskategorier. Skadorna som behöver vårdas är i huvudsak bränn- eller sårskador på ögon, huvud och händer.

– Fyrverkerier i sig är ju inte farliga, det är om man använder dem fel som olyckor uppstår, säger Nadine Jones Pioud.

Utöver detta orsakar fyrverkerier även cirka 250 bränder varje år, enligt Brandskyddsföreningen.

Från någon gång under 2019 kan det komma att krävas ett särskilt tillstånd för att skjuta upp så kallade styrraketer, föreslår MSB.