Mufflonfår kan bli invasiv art

3:11 min

Mufflonfåret, som finns på bland annat Balgö utanför Varberg, kan komma att betraktas som en invasiv art, alltså en art som riskerar slå ut eller störa ekosystemet.

För just nu ser Sveriges lantbruksuniversitets Artdatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket, över riskerna med flera djurarter i Sverige - ett riskklassificeringsarbete där mufflon kan komma att betraktas som en invasiv art, alltså en art som inte hör hemma i vår svenska fauna och riskerar slå ut eller störa det redan rådande ekosystemet.

– Då har vi bedömt att den klarar sig bra i Sverige och har stora möjligheter att etablera sig i stora delar av landet, men vi har inte bedömt att den får jättestora ekologiska konsekvenser, säger Henrik Thurfjell, som är expert på ryggradsjur på Artdatabanken och arbetar med riskbedömningen.

– Det här är en art som betraktas som främmande art och förekommer inte vilt i Sveriges natur, säger Martin Broberg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen Halland.

I Halland finns idag de förvildade mufflonfåren på tre kända platser: på Öckerö vid Onsalahalvön, på Balgö vid Varberg och i området kring naturreservatet Gamla Varberg i Trönningenäs. På fastlandet vid Trönningenäs återstår dock idag bara ett mufflonfår.