Omsorg och hälsa

Vill bli bättre på jämlik vård

2:03 min

Region Halland satsar för att öka kunskapen om hbtq-personer situation. På så vis hoppas man bli bättre på bemötande och inkludering.

Även RFSL och RFSU är med i satsningen, som delvis finansieras genom statsbidrag. Målgruppen är personal i regionen och i länets kommuner. Det handlar om att öka kunskapen om homo-, bi- trans- och queerpersoners livsvillkor.

Det här kommer att ske i dialog med verksamheterna och de ideella organisationerna. Vi kommer ut till arbetsplatserna och diskuterar hur man kan arbeta med bemötande och inkludering.

Sedan fem år tillbaka har Region Halland en hbtq-diplomering och den kommer man att fortsätta med i denna satsning. Hittills är ett 15-tal arbetsplatser diplomerade, bland annat ungdomsmottagningarna, högskolans studenthälsa och Särö vårdcentral.