Dricksvatten

Försvaret: PFAS i Mickedala kommer från gamla synder

2:31 min

Enligt Försvarsmakten är det framför allt gamla brandsläckningsövningar som orsakat de höga värdena av PFAS i Mickedala vattenverk i Halmstad.

– Ett ansvar för att ha använt skum har försvaret givetvis, säger Folke Borgh, jurist vid försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Skummet innehåller miljöfarliga PFAS-ämnen, som är vatten- och fettavstötande och som alltså inte bryts ner i naturen.