Agape

Rätt av kommunen att ge bidrag för asylsökande

0:37 min

Flera personer överklagade kommunens beslut att ge föreningen Agape 550 000 kronor i tillfälligt stöd till ensamkommande flyktingar.

Att Varbergs kommun gav föreningen Agape 550 000 kronor i form av tillfälligt stöd till ensamkommande flyktingar var i sin ordning.

Den enligt förvaltningsrätten som menar att det ligger i kommunens angelägenhet att göra så trots att det är det är Migrationsverket som har huvudansvaret för de asylsökande.

Beslutet att betala ut pengarna till föreningen överklagades av flera personer – och den huvudsakliga invändningen är att flyktingmottagande är en statlig och inte kommunal angelägenhet.

Men förvaltningsrätten håller inte med.