Nedåtgående lästrend över

1:42 min

Det blir allt vanligare att föräldrar högläser för sina barn.

– Läsförståelsen: text och bokstäverna - bara den biten är bra. Men sedan är det ju även mötet med barnen när man har högläsning, säger Christina Martinsson som är en förälder som tycker det är glädjande att det blir allt vanligare med högläsning.

Sedan 2012 har andelen föräldrar som dagligen läser för sina barn ökat från 35 procent till 48 procent.

När Christina Martinsson själv hade små barn var det sällan som hon missade högläsningen.

– Jag tror att närheten och kroppskontakten med barnen är otroligt viktig, visserligen sitter säkert föräldrar i dag med barnen i knät och tittar på TV. Men jag tycker ändå att man med högläsning får den här genuina "du och jag-kontakten". Och man kanske tittar mer på varandra än vad man gör man man tittar på en TV-burk, säger Christina Martinsson.