Larm om livsfarlig rensning av sopbilar

1:07 min

Arbetsmiljön för sophämtare på en arbetsplats i Laholm kan utgöra en livsfara.

Arbetsmiljön för sophämtare på en arbetsplats i Laholm har allvarliga brister, rapporterar Nyhetsbyrån Siren. Det gäller ett åkeriföretag som hämtar hushållssopor.

Sopbilarna har problem med läckage av hushållssopor, enligt ett skyddsombud, och rutinen för att rensa uppsamlingsfacken medför en allvarlig risk. Under dagen när chaufförer hämtar och tömmer avfall så händer det att delar från avfallet fastnar.

Rutinerna beskriver att chauffören med hjälp av stege ska rensa de igensatta facken. Detta ska göras med avstängd maskin.

Men i värsta fall kan arbetare ramla ner i maskineriet, med potentiellt dödlig utgång.

Skyddsombudet skriver till Arbetsmiljöverket och kräver åtgärder av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har meddelat Arbetsmiljöverket att arbetet är säkert om rutinerna följs.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder.

Men om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Och så har alltså skett i det här fallet.