IVO

Sjuksköterska hade kanyler i sitt rum – anmäls

0:31 min

I ett olåst skåp i sjuksköterskans rum fanns över 700 tabletter. De flesta hade skrivits ut till patienter inom psykiatrin.

Öppet i rummet låg också använda kanyler och när Region Halland kollade upp hundratals vårdkontakter hade sjuksköterskan i de flesta fallen struntat i skriva in om det fanns risk för självmord.

Sjuksköterskan får inte jobba kvar och regionen gör nu också en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.