Förebyggande arbete

Stort tryck på kurs i psykisk livräddning

2:04 min

Intresset för Kungsbacka kommun och Region Hallands utbildningar som bland annat ska förebygga självmord är stort.

17 oktober kommer Kungsbacka kommun, Region Halland och Suicidprevention i väst hålla den första av tre träffar på Elof Lindälvs gymnasium.

– Vi gör det dels för att vi vet att den psykiska ohälsan har ökat under väldigt lång tid, både nationellt men även här i Kungsbacka, säger Karin Jansson, strateg för social hållbarhet, Region Halland.

Det första mötet som är nu på torsdag kräver ingen föranmälan men till de andra två träffarna, 5 och 6 november, har över 700 personer anmält sig totalt.