Länsstyrelsen

Betesdjur undantag i klimatmål

1:25 min

Halländska kor och betesdjur är viktiga för att hålla ett öppet landskap. Därför undantas jord och skogsbruket i Halland från att pressa ner klimatutsläppen.

– Jag blev väldigt glad för att jag vet att vårat lantbruk och djurhållning är bland de bästa i världen, säger Ingemo Johansson, mjölkbonde i Hasslöv.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur man ska nå de klimatmål som Sverige och världens länder enats om. Av den anledningen presenterade länsstyrelsen i Halland under torsdagen hur Halland ska göra konkret för att nå klimatmålen.

Till exempel ska utsläppen av klimatgaser halveras fram till 2030. Där är det transporterna som är viktigast att göra någonting åt. Men jord och skogsbruk är undantagna i klimatmålen. Länsstyrelsen tycker inte att man ska pressa ner de utsläpp som kommer från till exempel korna.

– Jord och skogsbruk ger så många nyttor i samhället som vi behöver, vi ser också att klimatpåverkan från halländskt eller svenskt kött är lägre än det kött som importeras. Därför tycker vi det är bättre att de halländska kossorna är ute och betar, säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare.