Efter sommarens översvämningar: Kungsbacka kan få en skyfallsplan

1:59 min

De flesta kommuner i landet har ingen plan för hur skyfall ska hanteras, enligt Svenskt vatten. Kungsbacka, där det var stora översvämningar i orten Åsa i augusti, saknar en plan. Men en sådan kan komma att upprättas.

– Det är en lång process att ta fram de underlag och beslut som krävs för att hantera skyfallsfrågan, som ju är en klimatanpassningsfråga, säger Christian Carlsson, samhällsplanerare i Kungsbacka kommun.

Skadorna som orsakades i Åsa i augusti, hade de kunnat undvikas om det funnits en plan för den typen av väder?

– Åtgärderna är det viktiga och i Åsa har vi rätt bra koll. Men jag tror att vi kommer att ta ett större grepp på just det här med en skyfallsplan i framtiden, säger Christian Carlsson.