Ensamt på jullovet

Tjejjouren Väst: Behövs annan finansiering

1:40 min

Tjejjouren Väst har under lovet haft fullt upp. Det har ringt så många unga att man inte hunnit med. Nu efterfrågar man tydligare ekonomiskt stöd.

Tjejjouren Väst, är likt många andra typer av jourer, en ideell organisation som finansieras av bidrag. Om man får de bidrag man sökt för kommande år får man däremot inte veta förrän månaden innan- i december. Gabriella Graflund är verksamhetsansvarig på Tjejjouren Väst, och hon menar att detta blir problematiskt.

Det är jättesvårt att planera framåt. Vi kan inte rekrytera volontärer om vi inte vet att vi har pengar i januari.