Fiskodling

Nu ska fisken odlas på land i Halland

1:47 min

Efterfrågan på fisk ökar snabbare än upptaget av svensk fisk, något som öppnar upp för möjligheten till fisk odlad på land.

Framtidens mat kan vara fisk odlad på land i Halland. Tanken är att fisken ska odlas i stora bassänger som placeras på land inomhus.

– Halland är spännande då man har en fisketradition och fiskar mycket här, men likväl klarar vi inte vår självförsörjning, säger Gösta Skoglund som är verksamhetsutvecklare på Reform Linne.

Tanken är att exempelvis tomma ladugårdar och industrilokaler ska kunna fyllas med bassänger för fisk odlad på land framöver.