Varberg

Trygghetsteamen fortsätter till hösten

1:10 min
  • Erland Linjer (M), ordförande i socialnämnden säger till P4 Halland att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska hända när avtalet går ut.
  • Räddningstjänsten Västs politiker ville inte skriva ett nytt avtal eftersom socialnämnden ville skära i kostnaderna för teamen.
  • Nuvarande avtal förlängs till november i väntan på att utredningen blir klar.