Jättebjörnlokan ska bekämpas

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun ska skicka ut information till fastighetsägare men också till allmänheten om den giftiga jättebjörnlokan.

Börje Tönsgård som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden säger att växten är en klar hälsorisk. Barn i en sydsvensk kommun i somras fick såna brännskador av växten att de fick vistas flera dar på sjukhus.

Börje Tönsgård säger att det i första hand är fastighetsägarnas ansvar att göra något åt växten, om det inte lyckas kan det bli så att fastighetsägarna kan begära hjälp av kommunens parkförvaltning mot betalning.

Bekämpningen sker genom att man tar bort frökapslarna innan de blir mogna och bränner dem och att själva roten hackas av.