Uppror mot Postens ändrade brevlådor

De som bor på landsbygden i Falkenberg uppmanas till uppror mot Posten. Posten har, utan förvarning, flyttat deras brevlådor, vilket lett till att några fått en kilometer eller längre när de ska hämta sin post.

Posten har, utan förvarning, flyttat deras brevlådor, vilket lett till att några fått en kilometer eller längre när de ska hämta sin post. 

I den lilla tidningen Inlandsbladet, som distribueras till boende i regionen runt Fegen och Ätran, uppmanas till uppror mot posten. Stoppa sabotaget mot postlådorna och landsbygden är uppmaningen. Viola Claesson i Gunnarp säger att vissa hushåll och småföretag får upp till ett par kilometer till sin brevlåda.

Postens utdelningschef i Falkenbergsområdet Ulf Nerborg säger i en kommentar till P4 Radio Halland att flyttningen av brevlådorna har att göra med de riktlinjer som finns för lantbrevbärarna vad det gäller antal hushåll per körd kilometer - anvisningar som post och telestyrelsen ställt sig bakom.