Hyror höjs med en knapp procent

Hyrorna i Varberg höjs nästa år med knappt en procent, efter en uppgörelse mellan Hyresgästföreningen och kommunala Varbergs Bostads AB.

Uppgörelsen innebär att den höjning på 1,2 procent för 2006, som parterna kom överens om i ett tvåårsavtal redan förra året, justeras ner till 0,9 procent.

Höjningen som gäller alla typer av lägenheter innebär för en så kallad normaltrea med en hyra på 4000 kronor /månaden en höjning med 36 kronor. Avgiften för garage höjs dessutom med 10 kronor.

Höjningen baseras i första hand på högre energikostnader och höjda taxor.

Enligt bostadsbolagets VD Lars Larsson täcker inte höjningen bolagets kostnadsökningar fullt ut. Samtidigt är ekonomin i Varbergs Bostad mycket god med en soliditet på cirka 30 procent.