Kommunalråd besviken på ungdomar

Kungsbackas unga tar inte chansen att vara med och påverka. Kommunalrådet Kenneth Nilsson är besviken på att allt färre ungdomar kommit på de rådslag som ordnats med politiker, trots att de unga tidigare tagit upp dessa frågor på nätsidan ”Barbro betalar”.

Det sista exemplet som lockade så få var en politikerutfrågning på Ungdomshuset Allé. Men även de tre rådslag som hållits inom ramen för Barbro betalar har lockat allt färre. Det fåtal som kom nu senast var där på lektionstid.

En nyanställd ungdomssamordnare ska nu ta personlig kontakt med de ungdomar som lämnat synpunkter och försöka få dem att komma och diskutera sina frågor.