Dykare vill bärga föremål från skeppsvrak

Ett antal dykare, bland annat från Hyltebruk, vill ha tillstånd av länsstyrelsen att bärga föremål från tio sjunkna fartyg utanför Hallands kust.

Bland annat rör det sig om det franska lastfartyget Capitaine Louis Malbert, som förliste 1963 efter en kollission med ett tankfartyg utanför Varberg.

Så sent som i september 2005 fick en fiskare upp ett kranium i trålen, som förmodas tillhöra en av de två besättningsmän vars kroppar aldrig påträffades.

Ett annat fartyg som dykarna vill bärga föremål från är den tyska ångaren Rolandseck som sjönk efter att ha bombats av brittiskt flyg i andra världskrigets slutskede 1945. Ombord på fartyget finns bland annat ett antal militära fordon.