Strömlösa frisörer kunde inte klippa

Frisörer är beroende av elektrisk ström. Det blev tydligt för en frisersalong i Varberg när kommunen nyligen råkade gräva av en elkabel.

Kunderna fick gå hem och boka nya tider innan strömmen kom tillbaka efter en och en halv timme.

Salongen krävde 4 600 kronor i ersättning från Varbergs kommun. Men Varbergs kommunjurist pekar på rättsfall från Högsta domstolen som redan 1988 slog fast att Volvo inte kunde få ersättning för den skada som en avgrävd elkabel hade orsakat.

Personalen på frisersalongen säger till P4 Radio Halland att man ville säga ifrån och markera, men att man ändå har en viss förståelse för att kommunen inte vill betala.