Försäljningen av Nyby skola godkänd

Försäljningen av Nyby skola i Långaryd till sekten Plymouth-bröderna via företaget Wilacon, står fast. Länsrätten har beslutat att avslå överklagandet från två långarydsbor och Långarydsföreningar i samverkan.

Skälet är att lagen inte ger utrymme för en bedömning av lämpligheten i ett beslut. Långarydsborna hävdade i sitt överklagande att försäljningen gick emot ortsbornas intressen. Skolhuset såldes för 600 000 kronor. Plymouthbröderna har tidigare ansökt om att få starta en friskola i byggnaden men skolverket har inte godkänt planerna med hänvisning till rörelsens slutna och strängt religiösa karaktär.