Bron vid Heberg öppnar för södergående trafik

På onsdag i nästa vecka kommer den östra motorvägsbron vid Heberg att öppnas för dubbelriktad trafik.

Enligt Per-Olov Sörling på Vägverket är det positiva provresultat som gör att även den södergående trafiken kan öppnas på bron.

Det innebär att den södergående trafiken från och med onsdag slipper ledas om via Slöinge på gamla E6:an.

När det gäller den västra bron så vet Vägverket ännu inte vilket skick den är i efter tankbilsolyckan. Provtagningarna från den bron analyseras fortfarande.