Niorna i Halmstad har höga betyg

De niondeklassare i Halmstad som som gick ut högstadiet i våras hade bland de bästa betygen i Sverige.

Det visar statistik från Skolverket, som Hallandsposten redovisar idag.

Det så kallade meritvärdet för halmstads nior var 214,1, vilket kan jämföras med snittet bland samtliga nior i landet som var 204,9. Meritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i varje elevs slutbetyg.

Även Laholms kommuns niondeklassare hade ett betyg över riksgenomsnittet, medan Hyltes nior låg under snittet.