Alla kulturhistoriska hus i Halmstad ska hittas

Länsmuseet ska på uppdrag av Länsstyrelsen undersöka vilka byggnader som kan ha ett kulturhistoriskt värde.

Inventeringen görs av bebyggelse antikvarie Björn Ahnlund som åker på alla farbara vägar i länet och tittar på husen.

Målet med undersökingen är att senast tjugohundratio veta vilka byggnader som är kulturellt värdefulla och och måste skyddas på lång sikt.

Inventeringen av bygganderna ska vara avslutad i april nästa år.