Mer pengar till att undersöka förorenad mark

Länsstyrelsen i Halland får 900.000 kronor av Naturvårdsverket för att fortsätta undersöka mark som blivit förorenad av tidigare industrier.

Pengarna ska delvis användas för att slutföra de undersökningar som vid flera tilfällen redan gjorts i Tröingeberg i Falkenberg och Knäred. På bägge orterna har tidigare ytbehandlingsindustrier lämnat förorenad mark efter sig.

Också i Eketånga i Halmstad finns ett sådant fall. För det arbetet har länsstyrelsen sökt särskilda pengar från Naturvårdsverket för att kunna sätta igång saneringen av den förorenade marken.