Del av för stort hus måste rivas

Lennart Brundin måste riva en del av sitt hus på Bua strand. Mätningar har visat att huset är för stort.

Detaljplanen tillåter bara 120 kvadratmeter och enligt myndigheterna är huset hela 135 kvadratmeter stort.

Lennart Brundin säger till P4 Radio Halland att beskedet är orimligt eftersom många grannar också har hus som är betydligt större än 120 kvadratmeter.

Han inte vet hur det har kunnat bli fel eftersom han har försökt följa alla regler och bestämmelser när han byggt till. En förklaring kan vara att tilläggsisoleringen har ökat husets totala yta utan att han tänkt på det.

Länsstyrelsen fastslog nyligen att cirka 10 kvadratmeter måste bort, annars kan familjen tvingas betala 30 000 kronor i vite per kvartal. Men beslutet är överklagat och Brundin tänker driva fallet så långt det går.

Varbergs stadsarkitekt Leif Håkansson säger att det sannolikt är en anonym anmälare som hört av sig till stadsbyggnadskontoret och frågat om Lennart Brundins hus följer gällande bygglov.