Hästnäringen gynnas av nytt EU-stöd

Hästnäringen är vinnare och spannmåls- och grönsaksodlarna förlorare nu när det nya EU-stödet till jordbruket delas ut.

Gårdsstödet som infördes vid årsskiftet ersätter flera gamla stöd från EU. Nu är det storleken på marken, inte av vad eller hur mycket som odlas, som avgör hur mycket pengar bönderna får.

Tanken är att jordbruket ska bli mer marknadstyrt.