Snickerifabrik får miljösanktionsavgift

Annebergs snickerifabrik måste betala 25 000 kronor i miljösanktionsavgift för att man anmält sin miljöfarliga verksamhet för sent.

Det slår miljödomstolen fast - och ger därmed miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka rätt, som beslutade om den här straffavgiften.

Miljökontoret i Kungsbacka påminde flera gånger om att snickerifabriken måste anmäla sin verksamhet.

Företaget hävdar att breven inte kom fram - men att man ändå har gjort vad man ska genom att lämna uppgifter efterhand, bland annat om hur mycket lösningsmedel som gått åt.

Men en riktig anmälan från Annebergs snickerifabrik kom först när tidsfristen hade gått ut - säger miljödomstolen.

Och det spelar ingen roll om fabriken har fått breven från miljökontoret eller inte - man var ändå skyldig att av egen kraft anmäla verksamheten senast under 2002.

Beslutet kan överklagas.