Ingen dispens för dumpning av muddermassor

Fiskeriverket vill inte ge Falkenbergs kommun dispens för att dumpa muddermassor från hamninloppet på den plats kommunen valt ut sydväst om hamnen.

Får inte kommunen besked snart hinner inte muddringsarbetet göras i vår och då blir det fortsatta problem för en del av fartygstrafiken.

Det var stormen Gudrun som orsakade uppgrundningen i hamninloppet.