Lokalerna räcker inte på Gullbrandstorpsskola

   Lokalerna i Gullbrandstorps skola har inte följt med i utvecklingen med allt fler elever  på högstadiet.
Där finns bara ett klassrum som ska fungera som upphållsrum för skolans 250 elever i klasserna 6 till 9.

Nu har elever, lärare, föräldrar och skolledning gått samman om ett förslag till förändringar som dels ska ge skolan större uppehållsrum, dels underlätta undervisningen i NO-ämnen.

I en skrivelse till kommunledningen framför de önskemålet att ombyggnaden sker senast i sommar.