Bygglov för ladugårdar irriterar

Inget bygglov för lagårdar i framtiden heller. Det tycker Ingemo Johansson, tidigare LRF-orförande i Halland och nu bland annat ledamot i länsstyrelsens styrelse. Det är i förslaget till en ny plan- och bygglag som bygglovsplikten för ekonomibyggnader införs.