Salmonella i grisfoder

Det första fallet med salmonella har konstaterats i Halland. Smitta har hittas i foder på en gård i Laholms kommun.

Gården har nu spärrats i avvaktan på sanering av fodersystemet. När provet togs fanns inga grisar i stallarna.

Thomas Svensson på Jordbruksverket säger att det är en annan typ av salmonella än den som hittats på lantmännens fabrik i Åhus. Fabriken har varit stängd i flera veckor efter utbrottet av salmonella i Skåne.

Därför har man inte heller några belägg för att smittan i Halland skulle komma därifrån.

Thomas Svensson tror inte att man kommer att gå vidare och försöka spåra var smittan, som upptäckts i Laholm, kommer ifrån eftersom det inte rör sig om en aggressiv form av salmonella.