Just nu

  • Lydia Sandgren vinner Augustpriset

Kampanj för ett enat Halland

Länsstyrelsen och Region Halland planerar för en stor kampanj för att Halland ska förbli Halland, det vill säga en sammanhållen region och inte uppdelad i framtida angränsande storregioner.

Det gäller en planerad tidningsbilaga i Dagens Nyheter och GöteborgsPosten. Tidningarna beräknas ha 1,4 miljoner läsare. Länsstyrelsen och Region Halland satsar tillsammans ungefär 300.000 kronor. Hur mycket pengar det blir till slut avgörs av hur många annonsörer som lockas att vara med i tidningsbilagan.