Torskfisket stoppas

Hälften av årets kvot av den torsk som får fiskas i Kattegatt har redan tagits upp. Nu stoppas fisket från och med måndag, meddelar Fiskeriverket.

Eftersom torsken anses hotad i Kattegatt får svenska fiskare bara ta upp 315 ton under det här året. Fiskeriverket vill nu få tid att bedöma situationen, för att sedan åter kunna tillåta begränsat torskfiske i Kattegatt.