Avsatt chef i Hylte får behålla sin anställning

Hyltes förre kultur- och fritidschef Christer Johansson får tills vidare behålla sin anställning. Arbetsdomstolen har i ett delbeslut sagt nej till kommunens begäran att Johansson ska sluta när hans uppsgägnngstid gått ut.

Facket å sin sida har krävt att Christer Johansson skulle omplaceras till rektor för Örnaskolan. Ärendet är inte slutgiltigt avgjort, bland annat har inte AD tagit ställning till om den avsatte chefen ska få skadestånd.

  En av arbetsdomstolens ledamöter har en annan uppfattning. Han menar att uppsägningen av Christer Johansson var sakligt grundad och att kommunen uppfyllt sin skyldighet till omplacering genom att erbjuda honom en tjänst som ekonom, en tjänst som Christer Johansson tackade nej till.