Extra pengar till kvinnojour

Kvinnojouren i Kungsbacka får 300 000 kronor i kommunalt bidrag i år. Det väntas nämnden för individ- och familjeomsorg besluta på tisdag. Kvinnojouren fick i fjol först bara 150 000 kronor - men så småningom fördubblades summan sedan kommunstyrelsen ställt upp med ett extra bidrag.

Även i år tycks kvinnojouren alltså få behålla denna högre bidragsnivå - men Kungsbackas socialpolitiker har redan sagt att hälften av pengarna ska betraktas som en tillfällig höjning. Också KF Länken väntas få sitt kommunala bidrag höjt - från 155 000 till 200 000 kronor - och Brottsofferjouren i Kungsbacka lär få 55 000 kronor mot 50 000 kronor i fjol.