Pengarna räcker inte till jämlika löner

I Kungsbacka måste sannolikt mer pengar fram om inte kommunens ska bryta mot jämställdhetslagen. Det medger Kenneth Nilsson, folkpartist och kommunalråd med ansvar för personalfrågor i Kungsbacka i dag.

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade i går att sätta av pengar för att jämna ut såna osakliga löneskillnader som beror på kön.

Något förenklat betyder det här att kommunanställda i vissa kvinnodominerade yrken får 300 kronor mera i månaden.

Men enligt kommunens personalchef och kommundirektör så räcker inte pengarna för att uppfylla lagens krav på att klara av det här på tre år.

Kenneth Nilsson är ordförande i det utskott som behandlade lönesatsningen innan den klubbades av kommunstyrelsen i går - han observerade inte den här varningen förrän i efterhand - och nu kanske beslutet måste rivas upp.

ILL1 22 s TOK)