Kungsbacka emot vindkraft på Skottarevet

Kungsbackas kommunstyrelse tar ställning mot den planerade vindkraftssatsningen på Skottarevet strax utanför Falkenberg.

Motivet är omsorg om fisket - Skottarevet är bland annat lekområde för torsk.

Samtidigt yttrar sig Kungsbacka kommun över en utredning om vindkraft till havs i södra Sverige. Och i det yttrandet ställer man sig positiv till att pröva både stora och mindre anläggningar till havs och på land.

Kommunen tror - i likhet med utredningen - att det blir lättare att hitta lämpliga platser om man kommer längre ut från kusten.