Villabrand i Onsala

En villa förstördes helt av en brand i natt i Onsala.

Det var vid tre-tiden som det började brinna i huset i området Liden. Huset var övertänt när räddningstjänsten kom dit och släckningsarbetet gick i första hand ut på att rädda intilliggande hus.

Inga människor kom till skada, och det är ännu okänt vad som kan ha orsakat nattens brand i Onsala